مدیر و موسس
موسس و مدیر موسسه فرهنگی و آموزشی زبان آرا
اندیشه ما تلاش و موفقیت بیشتر شما می ...
نماینده حقوقی ، شعبه خواهران
حرف ما تحولی نو در آموزش و یادگیری است
کافی است به ما بپیوندید.

مسئول انفورماتیک
به نظر من  آموزش باید در هر جای در دسترس باشد.

با توجه به تعدد موسسه های آموزشی و دشواري انتخاب بین وعده و وعیدهای رنگارنگ، یک انتخاب هوشمندانه، انتخابی است که تمایزات موسسات گوناگون را بررسی می کند. اینکه "چراموسسه زبان آرا را به عنوان موسسه آموزش زبان خود انتخاب کنم؟"سوالی است که موسسه نیز مشتاقانه دوست دارد شما از خود بپرسید. جواب بسیاری از سوالات خود را از ما" خواهید گرفت چنانچه از مامشاوره بگیرید و این حق شماست که بخواهید وقت و سرمایه خودرا کجا صرف کنید.

در راستای ارتقاء سطح علمی و به روزرسانی دانش مهارت های کاربردی و با توجه به نیاز روزافزون به تسلط بر زبان انگلیسی و احاطه به آخرین تغییرات و پیشرفت ها، موسسه فرهنگی آموزشی زبان آرا، برآمده از گروه های آموزشی مختلف و اساتید مجرب که پیش ترتحت عنوان کالج زبان آرامشغول به کار بوده اند، با سالها تجربه در زمینه تحقیقات و آموزش و استفاده از آخرین نرم افزار ها و منابع آموزشی و قرار دادن پشتیبانی آموزشی موفق به اجرای دوره های مختلف زبان انگلیسی اعم از دوره های عمومی (EGP)، دوره های تخصصی (ESP) ، دوره های آمادگی آزمونهای بین المللی نظیر GRE ,TOEFL ,IELTS ، دوره های کوتاه مدت ویژه، کارگاه های آموزشی و غیره شده است.