دوره ي آموزشي بزرگسالان Top Notch

1- دوره ي آموزشي بزرگسالان با نام Top Notch ويژه زبان آموزان دبيرستاني  ، دانشجويان ، مشاغل آزاد و غيره مي باشد.

2- داوطلبان بالاتر از سطح ديپلم كه قبلا دوره هاي آموزش زبان را گذرانده اند در صورت لزوم از طريق آزمون تعيين سطح، در دوره و سطح مناسب ثبت نام مي گردند.

3- دوره Top Notch شامل 20 ترم و12 جلد كتاب در سطوح مقدماتي تا پیشرفته مي باشد كه ارايه مي گردد. پس از اتمام دوره هافوق پيشرفته ي TOEFL نيز ثبت نام نمايد. در اين مقطع آموزش مهارت نوشتن به صورت هدفمند و در سطح پيشرفته آغاز مي گردد.
شایان ذکر است که کتابهای انتخاب شده برای این دوره منطبق با استاندارد می باشد.

4- كتابهاي آموزشي در طول 40جلسه تدريس مي شوند و با اتمام اين دوره زبان آموزان مكالمه عمومي زبان انگليسي تا سطح عالي را فراگرفته و بعد از اتمام دوره تكميلي مي توانند در آزمونهاي بين المللي مانندIELTS,TOEFL شركت كنند.

5- هر سال تحصيلي زبان شامل 8 ترم و هر ترم 16 جلسه به مدت تقريبي 45 روز(معادل نيم فصل) مي باشد. كلاسها سه یادو جلسه در هر هفته روزهاي زوج يا فرد برگزار مي گردد .

6- نمره ي كل در هر ترم حداكثر 100 مي باشد كه زبان آموز با كسب حداقل نمره 70 جهت ورود به ترم بالاتر پذيرفته مي شود. البته زبان آموزانی که نمره 60 تا 70 کسب می نمایند به صورت مشروط قبول تلقی شده و می بایست در ترم بعد حداقل نمره ي 70 را کسب کنند. كسب نمره ي كمتر از 70 نمايانگر نياز زبان آموز به تمرينات بيشتر مي باشد لذا براي اين زبان آموز مردودي اعلام مي شود و لازم است دوباره در كلاس هاي همان سطح شركت كند.