دوره ي آموزشيجوانان (Let’s Go)

1- دوره ي آموزشي Let’s Go دوره اي است متناسب با سنين جوانان١٢ تا ١٦ ساله، اين دوره ي چهار مهارت زبان (Listening , Speaking , Reading ,Writing) را بگونه اي ارائه مي كند كه تمامي موضوعات انتخاب شده در آن مورد علاقه اين گروه سني است. همين امر باعث مي گردد كه تمامي موضوعات انتخاب شده در آن مورد علاقه اين گروه سني است و باعث مي گردد كه در زبان آموزان ايجاد انگيزه و معلومات زبان انگليسي آنان شكوفا گردد تا بتوانند زبان را در دنياي واقعي بيرون از كلاس نيز مورد استفاده قرار دهند.

2- اين دوره مخصوص عزيزاني است كه در پايه هاي راهنمايي مشغول تحصيل هستند. علاوه بر آن زبان آموزاني كه سطح دوره کودکان  را به پايان رسانده اند به دوره ي Let’s Go هدايت مي شوند.

3- در اين دوره ي كتابهاي Let’s Go تدريس مي شود كه شامل 12 ترم و شش جلد كتاب Let’s Go مي باشد

4- در طول دوره هاي Let’s Go همراه با كتابها و سي دي هاي درسي، طبق برنامه مؤسسه ، اساتيد با استفاده از وسايل كمك آموزشي مانند كتاب داستان (Short Stories ) اقدام به افزایش دامنه ي واژه ها و تقويت مهارتهاي چهارگانه مي نمايند كه زبان آموزان بتوانند با ذخيره واژگان بيشتر و توانايي بهتر براي استفاده از آنها ، خصوصا در زمينه مكالمه زبان انگليسي، خود را براي ورود به دوره هاي بزرگسالان آماده نمايند.

5- هر سال تحصيلي زبان شامل 8 ترم و هر ترم 16 جلسه به مدت تقريبي 45 روز(معادل نيم فصل) مي باشد. كلاسها سه جلسه در هر هفته روزهاي زوج يا فرد برگزار مي گردد .

6- نمره ي كل در هر ترم حداكثر 100 مي باشد كه زبان آموز با كسب حداقل نمره 70 جهت ورود به ترم بالاتر پذيرفته مي شود. البته زبان آموزانی که نمره 60 تا 70 کسب می نمایند به صورت مشروط قبول تلقی شده و می بایست در ترم بعد حداقل نمره ي 70 را کسب کنند. كسب نمره ي كمتر از 70 نمايانگر نياز زبان آموز به تمرينات بيشتر مي باشد لذا براي اين زبان آموز مردودي اعلام مي شود و لازم است دوباره در كلاس هاي همان سطح شركت كند.


نكات مهم :

* زبان آموزاني كه قبل از به اتمام رسانيدن كليه سطوح Let’s Go از لحاظ سني به مقطع بالاتر (Let’s Go) برسند مي توانند جهت انتقال به دوره ٰTop Notchدرخواست دهند. بديهي است كه زبان آموز مي بايست در آزمون تعيين سطح آن دوره شركت كند.

* اولياي گرامي! در صورتي كه فرزند شما نمره ي كمتر از 70 را كسب نمايد از ادامه ي دوره دلسرد و نااميد نشويد زيرا هرچه در سطح پايه تمرينات زباني بيشتر باشد يادگيري در سطوح بالاتر آسان تر و سريع تر صورت مي گيرد. لذا با ايجاد انگيزه و استفاده از فرصت پيش آمده، فرزندانتان را به ادامه دوره و تمرينات جدي تر تشويق و ترغيب نماييد.

* با در نظر گرفتن اين مطلب كه اكثر كودكان و نوجوانان در فصل تابستان فعاليت زبان آموزي خود را شروع مي كنند، دوره هاي آموزش زبان انگليسي را به هيچ وجه نبايد در فصول ديگر رها ترك كنند، چرا كه بعد از چند ماه اكثر مهارت هاي ايشان به علت عدم ممارست و تمرين به فراموشي سپرده مي شود و در تابستان بعد بايد دوره آموزشي را از ابتدا آغاز كنند.
تذكر: توصيه زبان ارا به شما اوليا محترم اين است كه با برنامه هاي منظم مؤسسه، بعد از تابستان نيز با ادامه تحصيل زبان همراه باشيد تا به نتيجه دلخواه تان كه همانا آينده روشن اين عزيزان مي باشد دست يابيد و نيز قبل از هرگونه برنامه ريزي جهت مسافرت، مرخصي يا هر مورد ديگر با ما مشورت نماييد تا فرزند شما از ادامه آموزش و ثبت نام در ترمهاي ديگر باز نماند.