دوره ي آموزشي نوجوانان (Get Ready)

1- دوره ي آموزشي Get Ready ويژه ي زبان آموزان کودک مي باشد. اين دوره مخصوص زبان آموزاني است كه يا در كلاسهاي سوم ابتدایی مشغول به تحصيل هستند و يا دوره آموزشي خردسالان را به پايان رسانده اند . زبان آموزان پايه سوم دبستان ميتوانند بدون گذراندن دوره هاي خردسالان  در اين دوره ثبت نام كنند.

2- آن گروه از عزيزاني كه در سالهاي اول و دوم راهنمايي مشغول تحصيل هستند مي توانند با ارزیابی از طرف سرگروه آموزشی مربوطه و پس از انجام ارزشيابي، در سطح مناسب ثبت نام نمايند.

3- در دوره ي دوره کودکان كتابهاي Get Ready تدريس مي شود. اين دوره شامل دوجلد كتاب (Get Ready ) مي باشد كه در 4ترم تدريس مي شود و اين دوره دربرگيرنده چهار مهارت آموزش زبان Listening , Speaking , Reading ,Writing است. در این دوره تدريس الفبای انگلیسی به صورت جامع انجام می پذيرد.

4- در طول دوره هايGet Ready همراه با كتاب ها و سي دي هاي درسي، طبق برنامه مؤسسه، اساتيد با استفاده از وسايل كمك آموزشي مانند كتاب هاي داستان( Short stories ) و Flash Card اقدام به بسط اطلاعات واژگان و تقويت مهارتهاي چهارگانه خصوصا Listening , Speaking مي نمايند كه در اين رابطه اولياي محترم مي توانند جهت چگونگي تمرين در منزل با اساتيد مشورت نمايند.

5- هر سال تحصيلي زبان شامل 8 ترم و هر ترم 16 جلسه به مدت تقريبي 45 روز(معادل نيم فصل) مي باشد. كلاسها; سه جلسه در هر هفته روزهاي زوج يا فرد برگزار مي گردد .

6- نمره ي كل در هر ترم حداكثر 100 مي باشد كه زبان آموز با كسب حداقل نمره 70 جهت ورود به ترم بالاتر پذيرفته مي شود. البته زبان آموزانی که نمره 60 تا 70 کسب می نمایند به صورت مشروط قبول تلقی شده و می بایست در ترم بعد حداقل نمره ي 70 را کسب کنند. كسب نمره ي كمتر از 70نمايانگر نياز زبان آموز به تمرينات بيشتر مي باشد لذا براي اين زبان آموز مردودي اعلام مي شود و لازم است دوباره در كلاس هاي همان سطح شركت كند.

نكات مهم :
* زبان آموزاني كه قبل از به اتمام رسانيدن كليه سطوح از لحاظ سني به مقطع بالاتر برسند مي توانند جهت انتقال به دوره تقاضاي خود را به زبان ارا ارايه دهند. بديهي است كه زبان آموز مي بايست در آزمون تعيين سطح آن دوره شركت كند.

* اولياي گرامي! در صورتي كه فرزند شما نمره ي كمتر از 70 را كسب نمايد از ادامه ي دوره دلسرد و نااميد نشويد زيرا هرچه در سطح پايه تمرينات زباني بيشتر باشد يادگيري در سطوح بالاتر آسان تر و سريع تر صورت مي گيرد. لذا با ايجاد انگيزه و استفاده از فرصت پيش آمده، فرزندانتان را به ادامه دوره و تمرينات جدي تر تشويق و ترغيب نماييد.

* با در نظر گرفتن اين مطلب كه اكثر كودكان و نوجوانان در فصل تابستان فعاليت زبان آموزي خود را شروع مي كنند، دوره هاي آموزش زبان انگليسي را به هيچ وجه نبايد در فصول ديگر رها ترك كنند، چرا كه بعد از چند ماه اكثر مهارت هاي ايشان به علت عدم ممارست و تمرين به فراموشي سپرده مي شود و در تابستان بعد بايد دوره آموزشي را از ابتدا آغاز كنند.

توجه: توصيه زبانارا به شما اوليا محترم اين است كه با برنامه هاي منظم مؤسسه، بعد از تابستان نيز با ادامه تحصيل زبان همراه باشيد تا به نتيجه دلخواه تان كه همانا آينده روشن اين عزيزان مي باشد دست يابيد و نيز قبل از هرگونه برنامه ريزي جهت مسافرت، مرخصي يا هر مورد ديگر با ما مشورت نماييد تا فرزند شما از ادامه آموزش و ثبت نام در ترمهاي ديگر باز نماند.