شرايط و مقررات مربوط به آزمون تعيين سطح

شرايط جهت شرکت در آزمون تعيين سطح

1 – كليه ي افرادي كه قبلا در موسسه سابقه اي نداشته و براي اولين دوره قصد ثبت نام دارند .
2 - زبان آموزان موسسه كه با دو ترم فاصله قصد ثبت نام دوباره دارند. نكته: امكان تعيين سطح زبان اموزان خود موسسه با كمتر از دو ترم مرخصي وجود ندارد.

نحوه انجام تعيين سطح

آزمون تعيين سطح به صورت شفاهي انجام مي پذيرد ولي در صورت نياز و يا درخواست تست شونده به صورت كتبي هم برگزار مي گردد.

شهريه تعيين سطح

جهت تعيين سطح شفاهي مبلغ 50000 ريال و در صورت نياز مبلغ 50000 ريال بابت تعيين سطح كتبي و شفاهي دريافت مي گردد.

زمان انجام تعيين سطح

زبان آموزان مي توانند به صورت حضوري و يا از طريق تماس تلفني جهت دريافت وقت تست اقدام نمايند.

سوالات متداول

سوال: من مي توانم فقط درخواست تست كتبي دهم؟
پاسخ: خير ، تست به صورت شفاهي انجام مي پذيرد ولي درصورت تشخيص مدير آموزش و يا درخواست تست شونده تست كتبي هم انجام مي شود.

سوال: آيا در تعيين سطح از كتاب داستان ها هم سوال مي شود؟
پاسخ: خير فقط در سطح كتاب هاي آموزشي موسسه