ورود اطلاعات آموزشی
 1. جنسیت(*)
  Invalid Input
 2. سن:
  Invalid Input
 3. مدرک تحصیلی(*)
  Invalid Input
 4. واحد آموزشی(*)
  Invalid Input
 5. استاد(*)
  Invalid Input
 6. سطح آموزشی(*)
  Invalid Input
نظرسنجی
اگر شما مایل هستید می توانید نام خودتان را در کادر روبرو وارد کنید و کاملا اختیاری می باشد:
Invalid Input
توانایی در انتقال و تفهیم موارد درسی
Invalid Input
تسلط استاد بر موضوعات درسی
Invalid Input
استفاده از وسایل کمک آموزشی و سیستم برد هوشمند
Invalid Input
توانایی استاد در پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات زبان آموزان
Invalid Input
نظم استاد در ورود و خروج به موقع از کلاس
Invalid Input
استفاده مطلوب از وقت کلاس
Invalid Input
میزان توجه اساتید به تکالیف و workbook
Invalid Input
شرکت دادن عادلانه زبان آموزان در فعالیتهای کلاسی
Invalid Input
نحوه برخورد استاد با زبان آموز و ایجاد احترام متقابل
Invalid Input
نحوه کنترل و اداره کلاس
Invalid Input
پوشش و ظاهر آراسته استاد
Invalid Input
وجود نور کافی در کلاس ها
Invalid Input
وسایل گرمایشی و خنک کننده به میزان کافی در کلاس ها
Invalid Input
چگونگی رفتار پرسنل اداری
Invalid Input
میزان جذابیت محیط فیزیکی
Invalid Input
اطلاع به موقع از آزمون ها و نتایج
Invalid Input
_________________________________________________________
انتقادات و پیشنهادات
 1. Invalid Input